ÜRÜNLER > DOMESTİK ÇÖZÜMLER > TERS OSMOZ CİHAZLARI

Direkt su üretiminde tezgah altı RO su saflaştırıcısı

Evsel su kullanımının ancak %6-7'si içme, yemek yapma ve meyve sebze yıkama için kullanılmaktadır. Bu da, günlük ortalama 30-50 lt/gün yüksek kalitede, güvenli suya tekabül eder.

GELPUR DF TOP ters ozmoz sistemi, işte bu gereklilikleri yerine getirip, birleşik bir musluk vasıtasıyla, yüksek kalitede, güvenli su temin eder.

GELPUR DF TOP sitemindeki ters ozmoz prosesi, içme suyunda az miktarlarda bulunabilecek kimyasal ve biyolojik kirleticilerin tutulması yada giderilmesinde kullanılır. Sistem sonrasında üretilmiş olan suda tuzluluk değeri giriş suyuna kıyasla %75-80 oranında düşürülmüş olur.

GELPUR DF TOP sistemi tezgah üstüne kolaylıkla yerleştirilebilmesi için compact ve küçük ebatlı olarak dizayn edilmiştir.

İçme, yemek yapma, çay, kahve ve buz hazırlama için saf su alınabilecek bağımsız bir musluğa sahiptir.

GELPUR DF TOP, membrandan geçmiş ve filtrelenmiş suyun karıştırılabileceği bir sistemle donatılmış olup gerekli tüm aksesuarları bünyesinde bulundurmaktadır.