ÜRÜNLER > DOMESTİK ÇÖZÜMLER > UV STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

UV Sterilizasyon Sistemleri Su Sistemleri

GELPUR LIGHT üniteleri suyun dezenteksiyonu için üretilmişlerdir ve sudaki mikrobiyolojik kirleticilerin (bakteriler, virüsler, küf mantarları ve sporlar gibi) elimine edilmesinde uygun çözümdür.

Çalışma prensibi oldukça basittir; Su, her damlası U.V. lambası ile yakından temas edecek şekilde ışınlama ünitesinden geçirilir ve böylece en iyi antibakteriyel etki sağlanır: 1140-2700-4500-6000 I/h. Gerekli debiye uygun çok çeşitli modeller mevcuttur.

VV Steritizasyon Sistemi önüne 20 yada 5 µ hassasiyete filtrasyon ekipmanı konması, sterilizasyon verimi düşünülerek tavsiye edilir.