ÜRÜNLER > ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER > KOLON FİLTRELER

Klor giderici endüstriyel kolon filtre

Kum, kil, silt gibi safsızlıkların bulunduğu sular beraberinde kötü koku ve renkte içerebilirler. Bu nedenle sular, klorlanır ve kum filtresinden filtrelenir. Fakat bu uygulamalar sudaki renk, koku ve bakiye klor kalıntılarının giderilmesi için yeterli değildir. DECLOR klor giderici filtreler, renk, kötü koku ve tat giderimini sağlayarak yüksek verim değerleriyle klor giderimini sağlar.

DECLOR klor giderici filtreler, aynı zamanda, adsorbant etkisi yaparak, sudaki pestisit, herbisid, deterjan, fenoller ve diğer hidrokarbonlar gibi organik kökenli kimyasal kirleticileride tutar.

Yarı geçirgen klor giderici dolgu malzemesi, suyun kalitesine bağlı olarak periyodik olarak yıkanır ve yine su kalitesine bağlı olarak max. altı ayda bir değiştirilmelidir.

içme suyu temininde, klor giderici üzerinde by-pass kullanılması yada DOSAMATIC PPI gibi bir dozaj pompasıyla son dezenfeksiyon yapılması ile suda minimum düzeyde bakiye klor bırakılması önerilir.

Declor klor giderici endüstriyel filtreler, gıda kullanımına uygun korozyona karşı dayanıklı çelikten yapılmıştır. Suyun toplanma sistemi, ara plaka üzerindeki difüzörlerle sağlanır. DECLOR 1200'e kadar ki modellerde suyun akışı hidropnömatik vanalar, daha büyük modellerde kelebek vanalar ile sağlanır.

 


DECLOR 1500 kelebek vana sistemler