ÜRÜNLER > DOMESTİK ÇÖZÜMLER > KOLON FİLTRELER

Demir giderici kolon filtre

Suda bulunan demir sadece kırmızı sarı bir renk vermez aynı zamanda kötü bir metalik tad da verir. Boruların yavaş yavaş tıkanmasına sebep olduğu gibi tortu ve korozyona da yol açmaktadır. Suda demirin var olması, domestik kullanımlarda musluklarda lekelenmeyi ve çamaşırlarda estetik ve hijyenik problemleri başlatmaktadır. içme suyunda demir miktarı 0,2 mg/I'den, mangan miktarı da 0,05 mg/I'den fazla olmamalıdır.

Pek çok kimyasal ve endüstriyel kullanımlarda bu seviyeler daha da düşüktür.

GEL, suda demir ve mangan gidermek için Deferr olarak adlandırılan kolon filtre serisini önermektedir. Bu filtrasyon iki aşamalı yapılmıştır. Birinci aşamada suya bir miktar hipoklorit dozajlanarak demirin ve manganın oksitlenmesi sağlanmaktadır. Deferr filtreden geçmeden önce su bir tank içinde oksidasyon sürecinin tamamlanması için bekletilmelidir.

ikinci aşamada, okside olmuş mangan ve demir içeren su, bir pompa ile içinde özel filtrasyon malzemesi bulunan Deferr filtreden geçirilir. Dolgu malzemesinin yüzeyinde oluşan ince tabaka periyodik ters yıkama yaparak giderilmelidir. Demir gidericilerin ters yıkama işlemi bir timer ile kontrol edilmektedir. Filtre içindeki basınç kaybına göre günde bir kez ile haftada bir kez arasında ters yıkama yapılabilir. Deferr filtreden önce ( 60 m ) ve sonra ( 20 m ) olmak üzere iki adet filtre kullanılmalıdır. Demir giderici filtreler suyun akış debisi ve suda varolan demir miktarına göre seçilmelidir.

Özet olarak;

  • Hidropnömatik valf
  • Elektronik Timer ET 500 F
  • Zaman kontrollü rejenerasyon
 


TIMER ET 500 F