ÜRÜNLER > DOMESTİK ÇÖZÜMLER > KOLON FİLTRELER

Nitrat giderici kolon filtre

Nitrat genellikle insan ve hayvanlarda bulunan azotun ve tarımsal amaçlı azotlu gübrelerin ayrışması sonucu suya karışır. Gübre kullanımının fazla olduğu tarımsal alanlara yakın su kaynaklarında yüksek konsantrasyonda nitrat bulunabilmektedir.

0-7 yaş arası çocuklarda ve yaşlılarda gübreden ileri gelen kirlilik önemli bir risk oluşturmakta ve kandaki hemoglobinin azalması, kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması, kanser başlangıcı gibi sorunlara yol açmaktadır.

Suyla ilgili çalışmaların fazla olduğu şehirlerde yönetimi zor ve karmaşık olan biyolojik arıtma sudaki nitratı gidermek için kullanılmaktadır. Böylece nitrat konsantrasyonu içme suyu için belirlenen limitleri n altına düşürülmektedir.

Domestik kullanımlarda, sodyum klorür (tuz) ile rejenere edilen anyonik reçineli "Nitrat Gidericiler"in, sudaki nitrat fazlasını gidermek üzere kullanımı önerilmektedir.

Nitrat giderici reçine, sudaki nitratın, rejenerant çözeltisi (NaCl) ile yer değiştirmesini sağlar.

Timer VT 1000 ile rejenerasyonu zaman veya hacme göre kontrol edilen nitrat gidericiler, en iyi kalitede, hiç nitrat içermeyen su vermeyi garanti etmektedir. Nitrat gidericinin seçimi günlük su tüketimi ve nitrat konsantrasyonuna göre yapılır.

Özet olarak;

  • Hidropnömatik valf
  • Elektronik Timer VT 1000
  • Hacim ve/veya zaman kontrollü rejenerasyon
  • AD self dezenfeksiyon sistemi
  • Tuz alarmı
 


TIMER VT 1000 AD