ÜRÜNLER > ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER > KOLON FİLTRELER

Berraklaştırıcı endüstriyel kum filtresi

İçme, kullanma ve teknik amaçlı kullanılan su yerel su temini koşullarıyla sağlansa bile kum, kil ve silt gibi safsızlıklariçerir.

Vana, musluk, sayaç ve boyler gibi su sistemlerinin, bu safsızlıklardan korunması için, suyun sisteme girişi öncesinde filtrelenmesi gerekir.

Suda eğer az miktarda kum ve katı partiküller varsa, standart kartuş filtreler kullanılır. Sudaki bulanıklık eğer kil, silt ve kolloidal taneciklerden kaynaklanıyor ise, çokkatmaniı farklı tane çaplı kuvartz kum ve dolgu malzemeli DESABB endüstriyel kum filtresi ile filtrelenebilir ve bu türdeki yüksek miktarda safsızlıklar giderilebilir.

Yüksek bulanıklık, kolloidal taneciklerin ve küçük katı partiküllerin varlığı gibi durumlarda, yüksek giderim verimlerinin elde edilmesi've aynı zamanda bakteri oluşumunun engellenmesi için sistem öncesinde flokülant (alüminyum sülfat, demir klorür) dozlayacak dozaj pompası kullanılmalıdır.

Su kum, kil gibi maddelerin yanında demir, mangan gibi diğer yabancı maddeleri de içeriyorsa ana distribütör ile temasa geçilmesi önerilir.

Desabb endüstriyel kum filtreleri, gıda kullanımına uygun korozyona karşı dayanıklı çelikten yapılmıştır.

Suyun toplanma sistemi, ara plaka üzerindeki difüzörlerle sağlanır. DESABB 1200'e kadar ki modellerde suyun akışı hidropnömatik vanalar, daha büyük modellerde kelebek vanalar ile sağlanır.

 


DESABB 1400 kelebek vana sistemler