ÜRÜNLER > DOMESTİK ÇÖZÜMLER

Antiscalant, antikorozif, su ısıtıcılar, boiler ve ısı değiştiriciler.

Kalsiyum ve magnezyum suda sertliği meydana getirir. Sert su ısındığında kireçtaşı ve karbondioksit oluşur. Kalsiyum karbonat tesisat içinde çökelir ve boru çeperlerine yapışır. Karbondioksit ise korozyona neden olur. Bu yüzden suyun oransal dozaj üniteleri gibi anti-scalant, anti-korozif uygulamalarla arıtılması gerekmektedir.

Üniteler polifosfat bazlı kimyasalları oransal olarak uygun miktarlarda (4 ppm) suya ilave eder. Bu işlem içme suyu özelliklerini değiştirmemektedir. Ayrıca bakım masraflarını azaltmakta, enerji tasarrufu sağlamakta ve boru hattını korozyona karşı korumaktadır. Dozaj ünitesi kolayca su sistemine monte edilebilmektedir. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, boyler ve su ısıtıcılarından önce monte edilebilir.

> ACQUASTOP

DOSAPHOS 250 VE DIMA ünitelerine ACQUASTOP adı verilen bir By-pass aygıtı entegre edilmiştir. Bu, kartuşların kolayca değiştirilmesine ve kartuş değişimi esnasında sürekli akış sağlanabilmesine olanak tanır.

 

> DIMA

Özel DlMA bağlantıları ve boyutları sayesinde küçük alanlarda bile kolayca monte edilebilir.

 

> GELPHOS RAPID

Kireçtaşı ve korozyon önleyici kartuşlar oransal dozaj üniteleri (Dosaphos 200 - 250 - DIMA) ile kullanıma hazırdır. Kartuşlar housing içine yerleştirilerek kullanılır. Ürün içme ve kullanma suyu için belirlenmiş uluslararası EEC standartlarına uygundur.

 

GEL dozlama ünitesinin dolumu çok kolaydır. Su durdurucunun kapatılması ve hava vanasının açılması ile Gelpur Rapid kartuşu kolaylıkla değiştirilebilir.