ÜRÜNLER > DOMESTİK ÇÖZÜMLER

Su yeraltındaki katmanlardan geçerken, mineral tuzlarıyla zenginleşir. Fakat aynı zamanda çeşitli kimyasal maddeler de toplar ve endüstriyel veya içme suyu amaçlı kullanımını engelleyen, içme suyu şartnamelerinin izin verdiği değerlerden daha yüksek konsantrasyonlarda kirleticileri de içerir.

GEL Kolon filtreleri 30-500 lt. modelleri için fiberglas, üzeri modeller için çelikten yapılmıştır.

DEMiR GiDERiCiLER
Demir, mangan ve sülfürik asit fazlasını giderir, teknik ve/veya içme suyu amaçlı kullanım için uygundur.

NiTRAT GiDERiCiLER
Nitrat fazlasını giderir, teknik ve/veya içme suyu amaçlı kullanım için uygundur.

BERRAKLAŞTIRICILAR
Askida katı maddeler, kum, balçık ve kilin sebep olduğu bulanıklığı giderir. içme suyu amaçlı ve/veya teknik kullanım için uygundur.

KLOR GiDERiCiLER
Kötü koku, tad ve fazla kloru giderir. Teknik kullanım için uygundur.

NÖTRALİZERLER
Karbondioksit fazlasının giderilmesi ve düşük pH değerinin sebep olduğu korozyonun önlenmesi için uygundur. içme suyu amaçlı ve/veya teknik kullanım için uygundur.

KONTROL PANELLERi

Bütün kolon filtreler mevcut iki timerdan birisiyle donatılmıştır. Deferr, Desabb, Declor ve Neutral modelleri, Timer ET 500 ile donatılmış olup programlandığı "n" inci günde geri yıkamasının yapmaktadır.

Denitrat modeli VT 1000 AD (hacim/zaman) timer ile donatılmıştır. "n" gün periyoduna göre veya arıtılmış suyun reçine kapasitesini doldurmasına göre rejenerasyon başlamaktadır ve timer reçine otomatik dezenfeksiyon sistemi ile donatılmıştır.