ÜRÜNLER > ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER

Su yeraltındaki katmanlardan geçerken, mineral tuzlarıyla zenginleşir. Fakat aynı zamanda çeşitli kimyasal maddeler de toplar ve endüstriyel veya içme suyu amaçlı kullanımını engelleyen, içme suyu şartnamelerinin izin verdiği değerlerden daha yüksek konsantrasyonlarda kirleticileri de içerir.

GEL Kolon filtreleri 30-500 lt. modelleri için fiberglas, üzeri modeller için çelikten yapılmıştır.

DEMiR GiDERiCiLER
Demir, mangan ve sülfürik asit fazlasını giderir, teknik ve/veya içme suyu amaçlı kullanım için uygundur.

BERRAKLAŞTIRICILAR
Askida katı maddeler, kum, balçık ve kilin sebep olduğu bulanıklığı giderir. içme suyu amaçlı ve/veya teknik kullanım için uygundur.

KLOR GiDERiCiLER
Kötü koku, tad ve fazla kloru giderir. Teknik kullanım için uygundur.