ÜRÜNLER > ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER

Yeraltındaki katmanlarda mevcut olup suda çözünen mineraller, özellikle kalsiyum ve magnezyum tuzları, suda sertliğe neden olurlar. Suyun sertliği ise kireçtaşı oluşumuna neden olur ve su sistemlerine, boylerlere, elektrikli ev aletlerinin vana ve musluklarına zarar verir.

Su sertlik değeri 15°f (150 p.p.m.)* üzerinde olduğu durumlarda su yumuşatma cihazı kullanılması gerekmektedir.

Suda çözünmüş olan kalsiyum ve magnezyum tuzlarının fazlası özel sentetik reçineler vasıtasıyla giderilmektedir. Bir yumuşatma cihazı kireçtaşı probleminin giderilmesinde kesin çözümdür.

Su yumuşatma cihazı iki konteynerden oluşur. Birincisi reçine kolonu, ikincisi sürekli yapılacak rejenerasyonlar için gerekli tuz kabıdır.

Cihazın verimini korumak için gerekli rejenerasyon periyotlarını kontrol eden bir timer hidropnömatik valfe kumanda etmektedir.

* 1°f = 10 p.p.m. – mg/l = 0,56° d = 0,70° GB